Ba Bể: Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2016

Ngày 30/6, Huyện ủy Ba Bể tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Bùi Thị Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Dong – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị; lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận các xã, thị trấn trên địa bàn./.

 

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Dân vận Huyện ủy Ba Bể có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, chương trình công tác dân vận năm 2016; tập trung đổi mới, cải tiến phương thức, nội dung làm việc của Ban; Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội, các lực lượng vũ trang, Ban dân vận các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tình hình tôn giáo; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang có nhiều chuyển biến rõ nét và đạt được những kết quả tích cực góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn. 

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị tập trung vào một số vấn đề: Giải pháp tăng cường nắm tình hình nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư thường trực huyện ủy ghi nhận kết quả đạt được của Ban dân vận các cấp trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị 6 tháng cuối năm Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác dân vận năm 2016 của huyện ủy. Trong đó quan tâm đến công tác nắm tình hình nhân dân, những vấn đề mới nảy sinh trong các tầng lớp nhân dân để giải quyết kịp thời; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”. Thực hiện hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn huyện./.

                                             

 

Bài trướcLễ mở thầu gói thầu xây lắp công trình xây dựng nhà bán trú, nhà bếp, nhà vệ sinh trường THCS Cao Thượng
Bài tiếp theoBa Bể tập huấn nghiệp vụ công tác hội cựu chiến binh cơ sở