Ba Bể sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124

Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW ngày 31-3-2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới (2011-2016). Đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư thường trực huyện ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị./.

 

Ảnh toàn cảnh hôi nghị công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới (2011-2016).


Trong 5 năm qua, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Bể đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 124 – CT/QUTW, ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Do đó, đã nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, coi đó là một nội dung cơ bản của nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục tại đơn vị; kịp thời triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục chính trị ở các cấp, thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục phù hợp với từng đối tượng; phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên trong công tác giáo dục chính trị. Hàng năm, 100% các đơn vị đã hoàn thành kế hoạch giáo dục chính trị cho các đối tượng, đảm bảo đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định, quân số tham gia đạt trên 98%, kết quả kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, có trên 75% đạt khá, giỏi. Từ năm 2011 đến nay, đã tổ chức được 18 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 680 lượt sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia, phối hợp tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, tết từ đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện về nhận thức và hành động, góp phần xây dựng cấp ủy trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư thường trực huyện ủy ghi nhận và đánh giá cáo kết quả đạt được của Ban chỉ huy quân sự huyện trong việc thực hiện chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục quán triệt, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt cho cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện. Thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) …góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sỹ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.