Ba Bể sơ kết 05 năm thực hiện nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ

Chiều ngày 27/5, Huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Dự Hội nghị có các đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; Ma Văn Thuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nông Ngọc Duyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện Nghị định số 21, cấp uỷ, chính quyền huyện Ba Bể đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn; Ban chỉ đạo KVPT huyện được kiện toàn, củng cố về tổ chức và hoạt động, đảm bảo tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng KVPT; hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về KVPT được ban hành đầy đủ, kịp thời, tạo cơ sở pháp vững chắc cho công tác xây dựng và bảo vệ KVPT; các tiềm lực KVPT được quan tâm xây dựng; thành phần thế trận quân sự KVPT được quy hoạch, củng cố, xây dựng đảm bảo về số lượng; đội ngũ cán bộ làm công tác KVPT được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; các thành viên Ban chỉ đạo KVPT các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo. Các cuộc diễn tập KVPT, diễn tập phòng thủ cấp xã  được tổ chức thường xuyên, bài bản, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, ứng phó hiệu quả với các tình huống phức tạp. Công tác rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các phương án KVPT được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sát thực tế và hiệu quả. Công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh được quan tâm, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Cơ sở vật chất phục vụ công tác KVPT được quan tâm đầu tư, củng cố, nâng cấp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động; nhận thức của người dân về KVPT nâng lên, góp phần xây dựng KVPT ngày càng vững chắc.

Đồng chí Nông Ngọc Duyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện phát biểu tại Hội nghị

Thời gian tới, huyện Ba Bể sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 21/2019/NĐ-CP đến toàn thể các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị (Khoá X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Đảng khóa XIII về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về QP-AN trong thời gian gần đây, liên quan, tác động đến quá trình xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ của địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang huyện, tiếp tục thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước, chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố QP-AN.

Đồng chí Nông Ngọc Duyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện hiện Nghị định số 21

Nhân dịp này, UBND huyện trao tặng giấy khen cho 04 tập thể, 06 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/2/2019 của chính phủ về khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện./.

T/h: Thu Trang

Bài trướcBa Bể tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2024
Bài tiếp theoCTPT ngày 28 tháng 5