Ba Bể: Ra mắt mô hình địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại cộng đồng

Ngày 2/10, Sở lao động thương binh xã hội phối hợp với UBND xã Khang Ninh huyện Ba Bể tổ chức ra mắt mô hình “Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại cộng đồng” và đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn triển khai mô hình này./.

 

Toàn cảnh lễ ra mắt Mô hình địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại cộng đồng tại xã Khang Ninh

Mô hình “Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh cộng đồng” tại xã Khang Ninh đi vào hoạt động sẽ tiếp nhận, bố trí nơi tạm lánh khẩn cấp nhằm cách ly và bảo vệ an toàn cho nạn nhân hoặc người có nguy cơ bị bạo lực và con của họ khỏi đối tượng gây bạo lực hoặc có nguy cơ gây bạo lực. Ở đó nạn nhân tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc ban đầu tối thiểu về y tế, sức khỏe, tư vấn ổn định tâm lý, tư vấn pháp luật cơ bản. Nhà tạm lánh tại cộng đồng được trang bị đầy đủ các trang, thiết bị sinh hoạt cá nhân đảm bảo tạm lánh lâu dài. Diện tích đảm bảo hỗ trợ ít nhất 02 nạn nhân tại cùng một thời điểm.Thông qua mô hình nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền địa phương, các ngành chức năng, cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.