Ba Bể phòng chống đói rét, dịch bệnh cho gia súc

Để chủ động trong công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc trong vụ Đông – Xuân năm 2015 – 2016, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi ổn định phát triển sản xuất, huyện Ba Bể đang tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong chăn nuôi trên địa bàn huyện.

 

 

Theo đó các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người chăn nuôi tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, tẩy giun, sán lá gan, ký sinh trùng đường máu cho gia súc non (bê, nghé); củng cố chuồng tại, che chắn giữ ấm và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi; chủ động thu gom, dự trữ, bảo quản rơm rạ, cỏ khô để làm thức ăn cho gia súc trong vụ đông.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công giao nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách địa bàn; xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống đói rét cho đàn gia súc trên địa bàn; phối hợp với ngành chuyên môn hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho vật nuôi; Chủ động ngân sách dự phòng của địa phương để phục vụ kịp thời công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi; hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để gia cố, che chăn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho vật nuôi; thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chăn nuôi được biết, chủ động trong việc phòng chống đói, rét cho vật nuôi.

Bài trướcBa Bể: Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản
Bài tiếp theoBa Bể: Truyền thông bình đẳng giới tại xã yến Dương