BA BỂ: PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN MỞ RỘNG

Ngày 25/3/2021, Thường trực HĐND huyện Ba Bể đã tổ chức phiên họp mở rộng chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười năm (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Cao Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

 

Ảnh: Toàn cảnh phiên họp

Qua nghe dự kiến nội dung chương trình kỳ họp và các ý kiến phát biểu tại phiên họp. Thường trực HĐND huyện thống nhất từ nay đến cuối nhiệm kỳ sẽ tổ chức 02 kỳ họp. Cụ thể kỳ họp thứ mười năm (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện sẽ được tổ chức vào ngày 31/3/2021; tại kỳ họp sẽ bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021. Kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp tổng kết) HĐND huyện sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 4/2021. Tại kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo tổng kết về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện, Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021; báo cáo tổng kết hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và các cơ quan Tư pháp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Ba Bể; Công tác thi đua khen thưởng.… và một số nội dung quan trọng khác.

Kết luận phiên họp, đồng chí Cao Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện để kỳ họp diễn ra thành công. Giao UBND huyện chuẩn bị các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Các Ban HĐND huyện chủ động thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Văn phòng HĐND & UBND huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp, đảm bảo an ninh trật tự, công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp./.

Vi Thị Lê

Văn phòng HĐND&UBND huyện Ba Bể