Ba Bể: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Xác định việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triẻn kinh tế xã hội ở địa phương. Những năm qua huyện Ba Bể luôn trú trọng việc củng cố và xây dựng sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 

Hiện nay trên địa bàn huyện Ba Bể có 206 Ban công tác Mặt trận thôn, bản, tiểu khu. Hàng năm hoạt động biểu dương các già làng, trưởng thôn bản, người có uy tín ở khu dân cư, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã được các Ban công tác mặt trận ở cơ sở triển khai, thực hiện thường xuyên và đẩy đủ đến từng thôn, bản, tiểu khu. Nổi bật như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đây là cuộc vận động mang tính toàn diện có ý nghĩa chính trị rộng lớn được các địa phương triển khai sâu rộng. Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở các khu dân cư được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú; các hoạt động bình xét gia đình văn hóa diễn ra với tinh thần dân chủ, công khai. Việc tổ chức ngày hội đã thu hút được đông đảo người dân, cán bộ, công chức viên chức tham gia tạo sự gắn bó mật thiết gữa các tầng lớp nhân dân và sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Thông qua hình thức hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, Ủy ban MTTQ huyện cũng đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp xây dựng quỹ, góp phần cùng đảng, nhà nước chăm lo đời sống vật chất cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tính riêng trong năm 2013, từ nguồn Quỹ An sinh xã hội của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn do Ban chỉ đạo Tây Bắc hỗ trợ đã làm mới được 42 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 562 triệu đồng, góp phần đẩy mạnh công tác xóa nhà tạm trên địa bàn huyện.

Để tiếp tục và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể sẽ tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tất cả hướng về cơ sở tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh./.

 

Bài trướcHà Hiệu: Mở rộng diện tích trồng khoai tây vụ đông năm 2013
Bài tiếp theoBa Bể: Ra quân hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS năm 2013