Ba Bể: Phấn đấu xây dựng 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015

Với đặc thù là một huyện miền núi có địa hình phức tạp cùng nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong những năm gần đây, nhờ được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh cũng như sự nỗ lực của địa phương, bộ mặt nông thôn huyện Ba Bể đã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Hiện nay, mục tiêu trước mắt của huyện là xây dựng hoàn thành 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.

Tuy nhiên, đối với Ba Bể, đời sống kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, nên xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới với huyện là khá thấp so với một số địa phương khác trong tỉnh.

Qua khảo sát thực trạng 19 bộ tiêu chí theo quy định tại 15 xã trên địa bàn huyện Ba Bể, chỉ có 06 xã (Mỹ Phương, Chu Hương, Hà Hiệu, Cao Trĩ, Khang Ninh, Địa Linh) đạt 5 – 7 tiêu chí về hệ thống điện, tỷ lệ người tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt tiêu chuẩn, không có các hoạt động suy giảm môi trường và có tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo yêu cầu.

 

Ba Bể xác định lấy nông nghiệp làm trọng tâm trong xây dựng nông thôn mớ

Như vậy, có thể nhận thấy, xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Ba Bể khá hạn chế. Đây cũng là một thách thức lớn đối với địa phương trong việc lãnh, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Trước những khó khăn thách thức đó, huyện đã xác định rõ và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện kiện toàn bộ máy giúp việc và xây dựng ban hành quy chế hoạt động triển khai nhiệm vụ đến từng địa phương và các ngành, nhằm phối hợp thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt nhất. Từ nay đến năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng nông thôn mới của Ba Bể sẽ thực hiện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới với 05 xã thí điểm là Hà Hiệu, Địa Linh, Khang Ninh, Cao Trĩ, Chu Hương.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu này, cần có sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính quyền và người dân. Các địa phương trên địa bàn huyện cần làm tốt công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ những lợi ích từ chương trình xây dựng nông thôn mới đem lại, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế, lấy nông nghiệp làm trọng tâm, gắn phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới nhằm thực hiện mục tiêu này một cách bền vững./.


 

Bài trướcKết quả bước đầu thực hiện Mô hình “Can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống” ở Ba Bể
Bài tiếp theoHội thảo khoa học chăn nuôi giống lợn địa phương và giống gà của đồng bào Mông tại Bắc Kạn