Ba Bể phấn đấu đào tạo nghề cho 700 lao động nông thôn

Xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn là cơ hội để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng thành công nông thôn mới, huyện Ba Bể đã đề ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác này trong đó mục tiêu của năm 2016 là huyện sẽ phấn đấu đào tạo nghề cho 700 lao động nông thôn trên địa bàn./.

 

Ảnh: Lớp đào tạo nghề  sửa chữa máy nông nghiệp cho lao động nông thôn tại xã Hà Hiệu

 

 

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Ba Bể đã đưa ra những giải pháp cụ thể trọng tâm là lựa chọn và đào tạo những ngành nghề phù hợp đối với lao động nông thôn trong đó chú ý đến nhu cầu và đặc điểm của địa phương đi đôi với việc hỗ trợ khởi nghiệp, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho học viên tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Được biết, trong 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM gắn với tiêu chí đào tạo nghề cho LĐNT theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Ba Bể đã tổ chức dạy nghề cho trên 1600 lao động trong đó đã đã giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 1.500 lao động . Một số ngành nghề chính được lựa chọn đào tạo như: Chăn nuôi, trồng trọt, sửa chữa máy nông nghiệp, kỹ thuật xây dựng, các ngành nghề dịch vụ du lịch như thêu tranh, nấu ăn, hát then…. Thông qua việc học nghề, người dân ở khu vực nông thôn đã có sự thay đổi cơ bản trong tập quán sản xuất, biết lựa chọn loại hình sản xuất, chăn nuôi phù hợp từ đó tạo việc làm tại chỗ hoặc tự tạo việc làm để kiếm sống hoặc có cơ hội được nhận vào làm việc tại các cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp tại địa phương, qua đó nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình.