Ba Bể: Phân bổ hơn 1,1 tỷ đồng từ Quỹ tài trợ cạnh tranh

Từ Quỹ tài trợ cạnh tranh, thuộc Chương trình Dự án kinh doanh cho nông hộ (CSSP),  huyện Ba Bể vừa được phân bổ hơn 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân nằm trong vùng dự án của huyện.

Cụ thể, từ nguồn quỹ này, một số nhóm hộ tại các xã Chu Hương, Địa Linh, Hà Hiệu, Khang Ninh và Yến Dương sẽ được hỗ trợ 16 tiểu dự án, thực hiện các mô hình như: Trồng rau màu, bí xanh thơm, trồng ngô ngọt, nuôi gà thả vườn với 213 hộ tham gia.

Ảnh: Chị Đồng Thị Vọng, thôn Nà Đúc, xã Địa Linh được hỗ trợ từ Chương trình Dự án kinh doanh cho nông hộ (CSSP) thực hiện trồng hơn 1.0002 cây mướp đắng rừng đến nay đã cho thu hoạch.

Những năm qua từ nguồn quỹ này đã giúp nhiều hộ dân có điều kiện phát triển kinh tế. Đến nay, trên địa bàn huyện Ba Bể đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao, như: Mướp đắng rừng, bí xanh thơm, trâu bò vỗ béo…Từ các nguồn vốn của Dự án kinh doanh cho nông hộ (CSSP), một số xã trên địa bàn huyện tiếp tục được hỗ trợ kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, cây trồng, vật nuôi dựa trên rà soát nhu cầu của người dân và thế mạnh của từng vùng; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân không ỷ lại, giám sát chặt chẽ việc thực hiện nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng./.

                                                                             Hoàng Chúc (Ba Bể)