Ba Bể: Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2015

Những tháng cuối năm 2015 này, cùng với việc chỉ đạo các ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2015. Huyện Ba Bể đang đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong năm 2015.

 


Tính đến thời điểm này, Hoàng Trĩ là một trong những địa phương có số thu đạt thấp nhất toàn huyện. Trò chuyện với chúng tôi anh Hoàng Văn Quận – Chủ tịch UBND xã Hoàng Trĩ cho biết năm 2015, địa phương được giao thu ngân sách 44 triệu đồng, tuy nhiên do không có nguồn thu nên đến thời điểm này, xã Hoàng Trĩ mới thu được 14 triệu đạt trên 40% KH. Từ nay đến hết năm, địa phương tích cực phối hợp với Chi cục thuế rà soát lại tất cả các nguồn thu, tránh thất

Năm 2015, huyện Ba Bể được giao chỉ tiêu thu ngân sách 17 tỷ 850 triệu đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với năm 2014. Để công tác thu đạt kết quả tốt, ngay từ những ngày đầu năm 2015 Chi cục thuế huyện đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Tính đến hết tháng 10, huyện Ba Bể mới thu được trên 13 tỷ đồng, đạt trên 74% kế hoạch giao. Trong đó có một số nguồn thu có số thu đạt cao như: thu cố định tại xã, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thu từ doanh nghiệp trung ương, thu ngoài quốc doanh và phí lệ phí đều đạt từ 80% trở lên. Bên cạnh đó còn một số nguồn thu đạt thấp như thu từ doanh nghiệp địa phương và thu tiền sử dụng đất đến thời điểm này mới chỉ đạt dưới 30%. Trò chuyện với chúng tôi ông Dương Hoàng Nguyên – Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Ba Bể cho biết: trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn như do nguồn thu nhỏ lẻ, nhà nước có chính sách miễn thuế đối với các hộ kinh doanh có doanh thu thấp dưới mức 100 triệu/ năm nên nguồn thu từ hộ kinh doanh giảm; nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2015 phát sinh ít; công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động vận tải hàng hóa và xây dựng cơ bản còn gặp nhiều khó khăn… Để hoàn thành được chỉ tiêu thu ngân sách năm 2015, Chi cục thuế huyện Ba Bể cũng đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện trong 2 tháng cuôi năm như: tiếp tục tham mưu với UBND huyện Ba Bể trong việc đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đấu giá các lô đất đủ điều kiện và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thu tiền; phối hợp với các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn quản lý tốt các nguồn thu như thuế xây dựng cơ bản tư nhân, các khoản thu liên quan đến đất, phí và lệ phí, thuế tài nguyên môi trường…  

Đồng chí Cao Minh Hải – Chủ tịch UBND huyện Ba Bể cho biết: Trong 2 tháng cuối năm này, huyện Ba Bể đã chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản để giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản; tập trung chỉ đạo thu từ đất, hiện nay nguồn vốn này đang thiếu hụt rất nhiều so với chỉ tiêu giao, UBND huyện đã ra quyết định giao 9 lô đất có thu tiền tại tiểu khu 3, thị trấn Chợ Rã; lập phương án bán đấu giá 3 lô đất tại tiểu khu 10, thị trấn Chợ Rã. Còn lại các chỉ tiêu thu ngân sách khác, huyện đã tập trung chỉ đạo ngành thuế phơi hợp với các đơn vị được giao dự toán thu ngân sách rà soát lại tất cả các nguồn thu để tập trung tận thu tối đa các sắc thuế trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn huyện trong năm 2015.

Với những giải pháp trên cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của UBND huyện tin tưởng rằng  huyện Ba Bể sẽ hoàn thành chỉ tiêu thu theo kế hoạch đề ra./.