Ba Bể: Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách năm 2015

Năm 2015 huyện Ba Bể được giao chỉ tiêu thu ngân sách gần 18 tỷ đồng. Tính đến nay, toàn huyện mới thu được trên 6 tỷ đồng đạt trên 34% kế hoạch. Để hoàn thành chỉ tiêu giao, hiện chi cục thuế huyện đang phối hợp cùng các địa phương đề ra nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách./.

 

Trong những năm gần đây xã Thượng Giáo là một trong những địa phương thực hiện thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Đồng chí Hoàng Thị Thiêm – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Giáo cho biết: Năm 2015 xã Thượng Giáo được giao chỉ tiêu thu ngân sách trên 400 triệu đồng, đến nay xã đã thu ngân sách đạt trên 56% kế hoạch. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, trong thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với Chi cục thuế huyện tìm các nguồn thu phấn đấu sẽ hoàn thành đạt và vượt kế hoạch giao.

 

 

Năm 2015, huyện Ba Bể được giao chỉ tiêu thu ngân sách gần 18 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với năm 2014. Để công tác thu đạt kết quả tốt, ngay từ những ngày đầu năm 2015 Chi cục thuế huyện đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, phát động thi đua trong cơ quan, đơn vị để cán bộ nhân viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, huyện Ba Bể  mới thu được trên 6 tỷ đồng, đạt trên 34% kế hoạch giao. Trong đó có một số loại thuế thu đạt khá như thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất nông nghiệp, phí lệ phí…. Nguyên nhân đạt thấp được đánh giá là do các nguồn thu trên địa bàn huyện vẫn chủ yếu là nhỏ lẻ, không có nguồn thu lớn, ổn định. Các công trình xây dựng cơ bản khởi công mới năm 2015 ít nên việc thu thuế còn gặp nhiều khó khăn.

Ông Dương Hoàng Nguyên – Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Ba Bể cho biết: Để đạt chỉ tiêu thu theo kế hoạch đề ra, từ nay đến cuối năm, Chi cục thuế huyện Ba Bể đã tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các phòng ban liên quan và các địa phương tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy hoạch khu dân cư để bán đất có thu tiền; kiểm tra, rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn, nhằm quản lý chặt chẽ, kịp thời các nguồn thu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp và người nộp thuế các quy định mới về thuế, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ thuế được tốt hơn, góp phần hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2015./.