Ba Bể: Năm 2015 xây dựng và nhân rộng các mô hình cánh đồng 70 triệu đồng/ha đạt 200 ha trở lên,

Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, những năm gần đây, bà con nông dân trên địa bàn huyện Ba Bể đã xây dựng được nhiều mô hình cánh đồng đạt giá trị thu nhập 70 triệu đồng/ha/năm, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, đem lại thu nhập đáng kể cho người dân, góp phần thực hiện hiệu quả công tác xoá đói, giảm nghèo ở địa phương./.

 

Ảnh: Mô hình  lúa – màu cho thu nhập cao của người dân xã Hà Hiệu


Cánh đồng cho thu nhập 70 triệu đồng/ha ở huyện Ba Bể được xây dựng trên những lợi thế sẵn có của đồng đất địa phương, với các mô hình luân canh, thâm canh như: lúa, lúa – màu, lúa – cá, dong riềng….Hiện nay các mô hình này đã được triển khai ở hầu hết tất cả các xã, thị trấn trong huyện với diện tích hơn 200 ha. Việc triển khai xây dựng mô hình cánh đồng đạt 70 triệu đồng/ha đã giúp tăng hệ số vòng quay của đất, đem lại nguồn thu nhập khá cho người nông dân.

Để xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng 70 triệu đồng/ha đạt 200 ha trong năm 2015 này, UBND huyện đang tích cực chỉ đạo ngành chuyên môn và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chăm sóc tốt các cây trồng vụ xuân, tập trung phát triển các loại cây màu có gíá trị kinh tế cao; nhân rộng những mô hình hay, đưa các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Đồng thời vận động người dân tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, nhằm tăng năng suất và chất lượng cây trồng./.