Ba Bể Khai mạc kỳ họp thường lệ HĐND huyện cuối năm 2021

Sáng 20/12, Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Nội dung: Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2021, đồng thời đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Cao Minh Hải – phó Bí thư TT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;  Ma Văn Duy -UV BTV, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện chủ trì kỳ họp. Dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Sơn, TUV, Bí thư huyện ủy Ba Bể; Triệu Thị Thúy, TUV, Phó Chủ tịch TT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban TVHU, TT HĐND; lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và các vị đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh: Toàn cảnh Kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo và các tờ trình về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện đối với các báo cáo của UBND huyện; Báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo của UBND huyện về tình hình thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách năm 2022; thảo luận; chất vấn, trả lời chất vấn…

Ảnh: Đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư TTHU, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc Kỳ họp

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện Ba Bể đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực như: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 30.261 tấn, đạt 98,9% kế hoạch; bình quân lương thực đầu người đạt 619kg/người/năm; Công tác phát triển chăn nuôi luôn được các địa phương triển khai thực hiện, tổng đàn gia súc hiện có trên 11.500 con, đạt 95,96% KH; diện tích ao nuôi thủy sản có 144 ha, đạt 100,7% KH; Các loại cây trồng khác cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Công tác trồng rừng được trên 689 ha, đạt 172% KH; Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện, bình quân đạt 12 tiêu chí/xã; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 63 tỷ đồng, bằng 107,2% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách trên 31 tỷ đồng, đạt 100,2% KH. Các chương trình, dự án tiếp tục được triển khai thực hiện; Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” nhận được sự quan tâm hưởng ứng tham gia của các HTX, Tổ hợp tác. Năm 2021, huyện có 11 sản phẩm đánh giá phân hạng, trong đó có 2 sản phẩm nâng hạng sao, 02 sản phẩm đăng ký lại và 07 sản phẩm đăng ký mới. Tổng số hộ nghèo hiện nay là 2.479/12.147 hộ, chiếm 20,41%, giảm 11,62% so với đầu năm; hộ cận nghèo 1.457 chiếm 11,99%, giảm 0,59% so với năm 2020. Thu ngân sách tính đến ngày 13/12 được trên 31tỷ đồng, đạt 100,2%KH; tạo việc làm mới cho 678 lao động, trong năm thành lập mới được 14 hợp tác xã, đạt 700%KH…

Ảnh: Đồng chí Lưu Quốc Trung – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả phát triển KT-XH của huyện năm 2021 tại Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2021. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Việc phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi chưa hiệu quả, nhất là bệnh thán thư trên cây hồng không hạt, bệnh dịch tả lợn châu phi; công tác XD NTM chậm, gặp nhiều khó khăn; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn thấp, không bền vững. Mặc dù thu ngân sách năm 2021 đạt kế hoạch đề ra, nhưng nguồn thu chủ yếu phụ thuộc vào đấu giá quyền sử dụng đất; công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản còn chậm và nhiều hạn chế; tình trạng vi phạm xây dựng về san ủi đất chưa được kiểm tra xử lý triệt để… Đây thực sự là những vấn đề mà cử tri và nhân dân trong huyện quan tâm, do đó cần được các vị đại biểu HĐND huyện nghiên cứu sâu, tìm hiểu kỹ, làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, liên quan đến trách nhiệm, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, trong đó tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế mà các báo cáo đã nêu. Để các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có tính khả thi, sát thực tế, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Ngay sau khi các Nghị quyết được ban hành, UBND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch và có lộ trình giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm để phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng; HĐND các cấp tăng cường các hoạt động giám sát để Nghị quyết của HĐND huyện sớm đi vào cuộc sống.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Tại kỳ họp, cùng với những quyết định công việc theo thẩm quyền, HĐND huyện Ba Bể tập trung thảo luận, phân tích chỉ rõ nguyên nhân, thống nhất các giải pháp nhanh chóng khắc phục có hiệu quả những hạn chế, sớm đưa Ba Bể bứt phát đi lên trong thời gian tới./.

Tác giả: Thái Xuân

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT