Ba Bể: Khai mạc huấn luyện tự vệ các cơ quan huyện – năm 2016

Sáng ngày 13/6, khối tự vệ khối các cơ quan huyện Ba Bể đã tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2016.

 

Ảnh: Toàn cảnh Lễ khai mạc

 

 

Trong thời gian 7 ngày, 57 chiến sĩ tự vệ thuộc các cơ quan Huyện ủy, HĐND&UBND, Lâm trường, Trung tâm y tế huyện vệ sẽ được học tập chính trị và huấn luyện kỹ năng, kỹ thuật quân sự, với các nội dung như: đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nhiệm vụ công tác quân sự – quốc phòng năm 2016; Luật Dân quân tự vệ và các văn bản liên quan; một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo. Bên cạnh đó, các chiến sỹ tự vệ còn được huấn luyện điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn, công tác dân vận của dân quân tự vệ và các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan cùng các mục tiêu khác trên địa bàn…

          Đợt huấn luyện nhằm giúp cán bộ, chiến sỹ tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ kỹ thuật chiến đấu cơ bản, vận dụng linh hoạt vào thực tế, góp phần giữ vững trật tự an toàn tại đơn vị. Đồng thời tăng thêm tính đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện./.