Ba Bể: Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp tháng 7/2012

Trong tháng 7, huyện Ba Bể cũng như các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, người dân tập trung vào thu hoạch vụ xuân, hoàn thành công tác trồng rừng và chuẩn bị mọi điều kiện cho sản xuất vụ mùa.

Bà con trên địa bàn huyện Ba Bể tích cực gieo cấy lúa vụ mùa

Vụ xuân năm 2012, năng suất lúa xuân huyện Ba Bể ước đạt 56tạ/ha, sản lượng ước đạt 8.707 tấn. Năng suất bình quân ngô vụ xuân ước đạt 40,04tạ/ha, trong đó: Ngô soi bãi đạt 52tạ/ha, ngô ruộng đạt 46tạ/ha, ngô đồi đạt 32tạ/ha.

Hiện nay, người dân đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện cho sản xuất vụ mùa. Đối với diện tích 2.150ha lúa mùa, trong đó có khoảng 400ha lúa mùa sớm, người dân đã cấy được trên 90% diện tích. Lúa mùa chính vụ cũng được bà con gieo mạ xong toàn bộ, hiện đang tích cực làm đất để cấy kịp thời vụ, số diện tích lúa mùa cấy xong toàn huyện đạt 40% (trong đó các xã Hà Hiệu, Phúc Lộc cấy đạt trên 90% diện tích). Cây ngô hè thu đang được bà con làm đất chuẩn bị gieo trồng trong tháng 8, 9/2012.

Các cây trồng khác sinh trưởng và phát triển tốt, có cây đã cho thu hoạch, cụ thể: 41,04ha cây lạc vụ xuân đã được người dân thu hoạch xong, năng suất đạt 10tạ/ha; 300ha cây đỗ tương vụ mùa (trồng sớm) và 300ha cây sắn đang được người dân hoàn thành công tác làm cỏ, vun gốc; 470,42ha cây dong riềng đang trong giai đoạn phát triển củ, tạo bột.

Trong công tác trồng rừng theo Dự án 147, huyện đã trồng được 2.025,33ha, đạt 97,37% (Lâm trường huyện trồng được hơn 1.000ha; Vườn quốc gia Ba Bể trồng được 300ha). Số diện tích còn lại, huyện đang tích cực chỉ đạo người dân hoàn thành.

Ngoài ra, công tác chăn nuôi, thú y, thuỷ lợi, khuyến nông, khuyến lâm và phòng chống lụt bão được huyện thường xuyên quan tâm thực hiện. Đặc biệt, đối với công tác phòng chống lụt bão, huyện tổ chức thường trực đúng quy định, đảm bảo công tác nắm bắt thông tin kịp thời về diễn biến mưa lũ để các địa phương chủ động phòng tránh, tránh thiệt hại về người và tài sản.

Trong thời gian tới, các địa phương trên địa bàn huyện Ba Bể tập trung gieo cấy lúa mùa đúng tiến độ hoàn thành trước ngày 07/8/2012; đôn đốc, hướng dẫn bà con làm đất trồng ngô hè thu đúng kế hoạch; thường xuyên theo dõi, chăm sóc đàn gia súc, gia cầm nhằm phát hiện và chữa trị kịp thời các loại dịch bệnh xảy ra; làm tốt công tác thuỷ lợi đảm bảo cho sản xuất vụ mùa và công tác phòng chống lụt bão nhằm hạn chế tới mức thấp nhất do thiên tai gây ra./.

Bài trướcBa Bể: Gặp mặt biểu dương các em học sinh thi đỗ Đại học năm 2012
Bài tiếp theoBa Bể gặp mặt đội viên Dự án 600 phó chủ tịch UBND các xã