Ba Bể: Kết quả học kỳ I năm học 2012 – 2013

Cùng với những thành quả đạt được trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện Ba Bể thời gian qua cũng đã đạt được những kết quả khá tích cực.

Các thầy cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy (trường Mầm non thị trấn Chợ Rã)

Hiện nay, toàn huyện Ba Bể có 48 trường học với trên 8.700 học sinh ở các bậc học. Năm học 2012 – 2013, Ngành Giáo dục huyện tiếp tục tiếp tục thực hiện kế hoạch trường chuẩn quốc gia, bằng việc nâng cao chất lượng giáo dục và hoàn thiện cơ sở vật chất trường học.

Trong đó, công tác nâng cao chất lượng giáo dục luôn được Ngành đặt lên hàng đầu. Các cấp học trên địa bàn huyện thực hiện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học, khuyến khích các thầy cô giáo đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng giáo án điện tử, cũng như có những giải pháp, sáng kiến hay trong việc dạy học và giáo dục đạo đức cho học sinh, liên hệ thực tế trong quá trình giảng dạy và đổi mới trong công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Ngành còn thực hiện việc nâng cao chất lượng giáo dục bằng cách phân công giáo viên tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu, kém ngay từ đầu năm học; phối hợp với các hội, ban ngành, đoàn thể có biện pháp hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường học tập, không để tình trạng học sinh bỏ học, chán học xảy ra. Ngoài ra, Ngành còn thường xuyên tổ chức thanh tra toàn diện, thanh tra chuyên đề, đặc biệt chú trọng thanh tra chuyên môn. Trong học kỳ I vừa qua, qua công tác thanh tra, 100% đơn vị thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, các trường thực hiện công tác giáo dục pháp luật đối với học sinh, như: Tăng cường công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe; giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; giáo dục an toàn giao thông; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, dịch bệnh đối với học sinh… Thông qua các hoạt động ngoại khoá, các em học sinh đã dần nhận thức được và chấp hành tốt các quy định về pháp luật trong cuộc sống hàng ngày.

Đối với công tác hoàn thiện cơ sở vật chất, Ngành thực hiện kế hoạch kiên cố hóa trường lớp học, phát triển mạng lưới trường lớp, tăng cường xây dựng các điểm trường lẻ; đầu tư cơ sở vật chất trường học, xây dựng phòng học bộ môn, phòng thiết bị từ các nguồn kinh phí của địa phương; huy động các ban ngành, đoàn thể đầu tư cơ sở vật chất trong việc xây dựng và nâng cấp các phòng học, nhà vệ sinh. Trong học kỳ I năm học 2012 – 2013, các trường học trên địa bàn huyện Ba Bể đã cơ bản đã giảm được phòng học tạm, tình trạng thiếu công trình vệ sinh, công trình nước sạch, phòng học không đủ ánh sáng. 100% các đơn vị có đủ lớp học, 25 trường có nhà công vụ cho giáo viên, 02 trường mầm non được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Cùng với đó, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục từng bước được nâng cao. Trong tổng số 939 cán bộ và GVCNV, cán bộ quản lý đạt chuẩn chiếm 31%, trên chuẩn chiếm 69%; trong 765 giáo viên, đạt chuẩn chiếm 41,6%, trên chuẩn chiếm 49,2%; 100% nhân viên đạt chuẩn.

Với điều kiện trường lớp, cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo phục vụ cho công tác dạy và học; học sinh đến trường đạt hiệu quả ngày càng tăng; nhận thức phụ huynh học sinh ngày một nâng cao; đội ngũ cán bộ, giáo viên từng bước đáp ứng được nhu cầu giáo dục, chất lượng giáo dục trong học kỳ I năm 2012 – 2013 của huyện đã thu được những kết quả khá tích cực. Tỷ lệ học sinh bậc Tiểu học đạt học lực khá, giỏi đạt trên 50%; bậc THCS đạt trên 25%, tăng từ 3 – 4 % so với học kỳ I năm học 2011 – 2012; số học sinh đi học duy trì ở các bậc học đạt trên 98%; 16/16 xã đạt phổ cập giáo dục trung học, 13/16 xã phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

Trong học kỳ 2, Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt”, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn kết với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 – 2013./.

Bài trướcHuyện đoàn Ba Bể tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013
Bài tiếp theoBa Bể tổ chức hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013