Ba Bể Họp Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024

 Sáng ngày 04/4, huyện Ba Bể tổ chức cuộc họp BTC diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024. Đồng chí Nông Ngọc Duyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện chủ trì cuộc họp.

Ba Bể Họp BTC diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024

Cuộc họp đã thông qua Quyết định thành lập BTC diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024; báo cáo kết quả triển khai công tác chuẩn bị diễn tập. Thông qua dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên BTC diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024; lịch công tác chuẩn bị diễn tập của BTC. Thông qua Quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc BTC; hướng dẫn xây dựng văn kiện trong diễn tập…

Đại biểu phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên BTC, đồng thời góp ý, bổ sung, thành viên BTC và một số nội dung liên quan khác cũng như phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đảm bảo để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024 diễn ra hiệu quả, thành công.

Đồng chí Nông Ngọc Duyên- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện phát biểu Kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nông Ngọc Duyên- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa hoàn thiện và trình ký ban hành để làm cơ sở cho các thành viên BTC và các phòng, ban, ngành địa phương làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập đạt kết quả tốt. Để đảm bảo tốt mọi công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả cao, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đồng chí thành viên BTC thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền nhiệm vụ diễn tập đến các cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc diễn tập; khẩn trương triển khai xây dựng các công trình căn cứ chiến đấu; Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện tiếp tục nghiên cứu, khảo sát vị trí thực hiện các nội dung thực binh; Công an huyện chủ động xây dựng phương án diễn tập nội dung tình huống A2. Các đồng chí thành viên BTC căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công làm tốt công tác chuẩn bị để vận dụng vào nội dung diễn tập, bảo đảm thiết thực, sát thực tế, an toàn và hiệu quả./.

T/h: Dương Hiểu

 

Bài trướcKế hoạch tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên Giỏi về Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030
Bài tiếp theoThông báo tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân hệ chính quy tuyển mới năm 2024