Ba Bể: Hơn 900 gia đình cựu chiến binh được vay vốn phát triển sản xuất

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh huyện Ba Bể đã tích cực, chủ động phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện giải ngân các nguồn vốn ưu đãi, giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

 

Ảnh: Mô hình phát triển kinh tế của Cựu chiến binh Hoàng Đức Xuân – Thôn Nà Giảo xã Yến Dương


Tính đến thời điểm này, tổng dư nợ mà Hội Cựu chiến binh huyện Ba Bể nhận ủy thác từ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã lên trên 22 tỷ đồng, cho 987 hội viên vay vốn để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn được vay, nhiều cựu chiến binh đã mạnh dạn đầu tư, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế như: Chăn nuôi, trồng rừng, mô hình VAC, mô hình trồng cây ăn quả hoặc trồng các loại rau màu; mô hình làm kinh tế du lịch … Đến nay toàn huyện có 74 mô hình kinh tế cho hiệu quả kinh tế cao, với mức thu nhập bình quân hàng năm từ 50 triệu đồng trở lên./.