Ba Bể: Hơn 700 triệu đồng hỗ trợ phát triển trồng cây ăn quả

Năm 2014, từ nguốn vốn chương trình 30a, huyện Ba Bể được hỗ trợ trên 700 triệu đồng để mở rộng diện tích trồng cây ăn quả./.

 

 

Mô hình quýt xã Cao Trĩ huyện Ba Bể

       Trong đó, từ nguồn vốn này huyện Ba Bể tiếp tục đầu tư hỗ trợ 100% giống hồng không hạt với diện tích trên 36 ha; Hỗ trợ 50% giống Cam xã đoài với diện tích gần 9,8 ha. Hiện nay nguồn giống hồng không hạt đã đủ tiêu chuẩn xuất vườn đang được cấp cho người dân các xã được hỗ trợ giống để tiến hành trồng. Đối với mô hìnhCamxã đoài hiện đang được các địa phương triển khai cho các hộ dân đăng ký trồng và tiến hành tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Việc hỗ trợ và xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả nhất là giống cây ăn quả mới trên địa bàn huyện sẽ góp phần đa dạng hóa các loại cây ăn quả theo mùa nhằm phục vụ nhu cầu phát triển du lịch của địa phương và góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân./.