Ba Bể: Hơn 200 già làng, trưởng bản người có uy tín ở các thôn, bản được bầu trong năm 2013

Trong những năm qua, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Ba Bể thực sự có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

 

Theo số liệu báo cáo của Phòng dân tộc huyện Ba Bể, hiện trên địa bàn huyện có 205 già làng, trưởng thôn, bản, người uy tín tiêu biểu sinh sống ở 206 thôn, bản. Với uy tín của mình các già làng, trưởng bản đã tích cực phát huy vai trò trong việc giữ gìn an ninh trật tự; gương mẫu, tiên phong trong các phong trào, tuyên truyền, vận động gia đình người thân và nhân dân chấp hành nghiêm chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương. Đồng thời tham gia giải quyết các vụ liên quan đến an ninh trật tự, tranh chấp đất đai; tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc gây mất đoàn kết nội bộ nhân dân, gia đình… Vì vậy khối đại đoàn kết thôn xóm và cộng đồng các dân tộc trong toàn huyện được xây dựng ngày càng bền chặt. Đồng bào các dân tộc tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Bài trướcHĐND huyện giám sát tình hình thực hiện công tác trồng rừng năm 2013, chuẩn bị kế hoạch trồng rừng năm 2014
Bài tiếp theoChuẩn bị cây giống phục vụ cho công tác trồng rừng năm 2014