Ba Bể: Hơn 15,7 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng Nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2015 này huyện Ba Bể được giao hơn 15,7 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

 

Ảnh: Tuyến đường Nà Kiêng – Nà Cọ xã Khang Ninh vừa được khởi công


Với nguồn vốn được giao, huyện Ba Bể thực hiện đầu tư xây dựng 25 công trình trong đó có 05 công trình thủy lợi và 20 công trình đường giao thông nông thôn. Các công trình đều được thực hiện theo hướng nhà nước đầu tư vật liệu và người dân đóng góp ngày công lao động để thực hiện công trình.

Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ tạo điều kiện cho các địa phương hoàn thành tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch./.