Ba Bể: Hội nghị biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015 và phong trào thi đua daqan vận khéo giai đoạn 2013 – 2015

Ngày 17/7, huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015 và phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2013 – 2015. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Thị Lộc – tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, bí thư, phó bí thư đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn cùng các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015 và phong trào thi đua daqan vận khéo giai đoạn 2013 – 2015./.

 


 

 

 

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

 

 

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác cũng như phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn huyện Ba Bể đã được cấp ủy chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, triển khai sâu rộng với nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào thi đua dân vận khéo luôn gắn với mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh – quốc phòng trở thành điểm nhấn thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Ba Bể. Kết quả qua 4 năm triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác cụ thể đã có 6 tập thể, 6 cá nhân được Ban thường vụ tỉnh ủy tặng bằng khen, 1 cá nhân được UBND tỉnh tặng giấy khen; 33 tập thể và 85 được Ban thường vụ huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen. Có 95 tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện có hiệu quả mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực công tác cũng như: lao động sản xuất, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có hiệu quả đem lại giá trị kinh tế cao; cán bộ, công chức tận tụy trung thành, sáng tạo gương mẫu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, củng cố chính quyền…

Phát biểu Tại hội nghị đồng chí Trần Thị Lộc – tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện Ba Bể đã đạt được trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015 và phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2013 – 2015. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới huyện Ba Bể cần tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác, cũng như phong trào Dân vận khéo trở thành một hoạt động thường xuyên trong sinh hoạt Đảng và đời sống xã hội. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể gắn liền với chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân. Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tăng cường kiểm tra, giám sát và chủ trì tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, nhằm khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, sức sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đặc biệt mỗi đảng viên cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ ở cơ quan đơn vị cũng như các phong trào tại địa phương. Có như vậy việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn mới đạt được nhiều kết quả cao hơn. Qua đó tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Ảnh: Đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy huyện Ba Bể trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2013 – 2015.

 


Ảnh: Đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư T.T huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015


Tại hội nghị, Huyện ủy Ba Bể đã biểu dương khen thưởng 3 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015; UBND huyện biểu dương, khen thưởng 4 tập thể, 9 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2013 – 2015.