Ba Bể: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ IV

Sáng ngày 05/4, Huyện ủy Ba Bể đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ IV để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2016. Đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị ./.

 


Ảnh: Toàn cảnh hội nghị


Trong quý I năm 2016, Đảng bộ huyện Ba Bể đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện triển khai thực hiện thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016. Theo đó, toàn huyện đã hoàn thành việc gieo cấy đạt 100% kế hoạch; thiết kế trồng rừng đạt trên 550ha đạt 113% kế hoạch. Tổng thu ngân sách được 6,4 tỷ đồng đạt 32% kế hoạch. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, 30a được quan tâm đầu tư; Lĩnh vực văn hóa – xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Trong quý, Huyện ủy Ba Bể đã chuẩn y kết nạp 46 đảng viên mới, xét chuyển Đảng chính thức cho 68 đảng viên; Tổ chức học tập quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tập trung lãnh, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu trong quý II năm 2016 Ban chấp hành Đảng bộ Ba Bể cần tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ đạo các địa phương tiếp tục chăm sóc cây trồng vụ xuân; đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM của xã Cao Trĩ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực quản lý đất đai, hành lang ATGT, tăng cường công tác quản lý lâm, khoáng sản trên địa bàn… Đặc biệt các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện cần tăng cường thăm nắm địa bàn được phân công để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh tại địa phương.  

Cũng tại hội nghị đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục phát triển cây hồng không hạt từ nay đến năm 2020./.