Ba Bể hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

PTV: Tính đến tháng 5 năm 2015, huyện Ba Bể đã đủ điều kiện công nhận hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi./.

 

Ảnh: Các cháu học sinh lớp 5 tuổi trường Mầm non thị trấn Chợ Rã trong giờ học tập tại trường.


          Theo đó hiện nay trên địa bàn huyện có 13/16 xã, thị trấn có trường mầm non đủ phòng học theo hướng kiên cố và đạt chuẩn theo quy định với 43 phòng học, có đủ bộ thiết bị dạy học tối thiểu, 15/16 trường mầm non đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp là 795 trẻ  đạt 100%, số trẻ 5 tuổi dân tộc thiểu số ra lớp được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1 và hoàn thành chương trình GDMN đạt 100%,  số trẻ được học 2 buổi/ngày theo chương trình GDMN đạt 100%,  Số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt chuẩn trở lên về trình độ đào tạo 100%. Trong thời gian tới, huyện Ba Bể sẽ tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên để duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn.