Ba Bể: Hỗ trợ trên 500 triệu đồng cho người dân khai hoang phục đất hóa sản xuất nông nghiệp

Năm 2015, huyện Ba Bể sẽ hỗ trợ 521 triệu đồng cho người dân khai hoang, phục hóa, cải tạo đất sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết 30A của Chính Phủ./.

 

Ảnh:


Trong đó, đối với vùng còn đất có khả năng khai hoang, phục hoá hoặc tạo ruộng bậc thang để sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 15 triệu đồng/ha khai hoang; 10 triệu đồng/ha phục hoá; 15 triệu đồng/ha ruộng bậc thang. Theo quy định trên và  thống kê của ngành chuyên môn cho thấy năm 2015 toàn huyện sẽ có 29,52 ha đất khai hoang, 7,36 ha đất phục hóa và 1,07ha ruộng bậc thang được hỗ trợ với tổng số tiền 521 triệu đồng.