Ba Bể hỗ trợ giống lúa PC 6 trong sản xuất vụ mùa

Từ nguồn vốn chương trình 30a, vụ mùa năm nay, huyện Ba Bể đã hỗ trợ 8ha giống lúa PC6 tại 7 xã trên địa bàn./.

 

         

 Ảnh: Người dân gieo mạ giống lúa PC6 chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa 2014


        Trong đó, các xã được hỗ trợ giống lúa PC6 là: Mỹ Phương, Yến Dương, Địa Linh, Cao Trĩ, Hà Hiệu, Phúc Lộc và Bàch Trạch với trên 70 hộ dân được hỗ trợ giống lúa để trồng. Được biết, Giống lúa PC6 sinh trưởng phát triển tốt, thời gian sinh trưởng từ 90 – 95 ngày đối với vụ mùa, cây đẻ nhánh khỏe, khả năng chống đổ, chống hạn khá, ít sâu bệnh. Đặc biệt giống lúa PC6 thuộc giống ngắn ngày nên rất thuận lợi để phát triển sản xuất vụ đông. Hiện nay, toàn bộ giống lúa được hỗ trợ đã được các xã cung ứng cho người dân để làm đất, gieo mạ kịp khung thời vụ. Việc triển khai hỗ trợ giống lúa sẽ góp phần đảo bảo cơ cấu nguồn giống, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và nâng cao được hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại các địa phương.

      

 

Bài trướcTrên 18,1 tỷ đồng hỗ trợ theo chương trình 135 của Chính Phủ
Bài tiếp theoMỹ Phương: Gần 170 người được đào tạo nghề trồng và chế biến chè