Ba Bể: Giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân giúp hội viên phát triển kinh tế

Vừa qua, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Ba Bể tổ chức giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn Trung ương cho hội viên nông dân xã Bành Trạch để thực hiện dự án chăn nuôi trâu sinh sản.

Ban điều hành Quỹ Hội Nông dân tỉnh giải ngân vốn cho các hộ hội viên  

Tổng số vốn được giải ngân là 330 triệu đồng, trung bình mỗi hộ được vay 30 triệu đồng, thời hạn vay 36 tháng, lãi suất 0,7%/tháng. Các hộ vay vốn cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả vốn và lãi đầy đủ, đúng hạn để tiếp tục luân chuyển cho các hội viên khác vay.

Nguồn vốn này sẽ giúp các hộ hội viên nông dân mở rộng quy mô chăn nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập mỗi hộ gia đình, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 

Bài trướcBồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên năm 2017
Bài tiếp theoChương trình giao lưu “Sức trẻ” giữa Huyện đoàn Ba Bể với Huyện đoàn Na Hang