Ba Bể: gần 100 hộ hội viên ND đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp.

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Ba Bể phát triển mạnh.

 

Bằng các việc làm cụ thể như: Tổ chức  tập huấn chuyển giao KHKT, dạy nghề cho hội viên nông dân, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây con, giống mới vào sản xuất, tổ chức thăm quan học tập mô hình sản xuất tiêu biểu, xây dựng mô hình điểm … Hội Nông dân huyện ta đã động viên khích lệ được hội viên nông dân tham gia hưởng ứng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Theo bình xét từ cơ sở, toàn huyện hiện có gần 100 hộ hội viên nông dân đạt hộ SXKD giỏi 3 cấp. Trong đó có trên 60 hộ đạt hộ SXKD giỏi cấp huyện, gần 30 hộ đang đề nghị cấp trên khen thưởng. Qua đó, phong trào đã trở thành động lực góp phần thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm, giảm nghèo ở địa phương./.                   

Bài trướcNăm 2013 – Ngành y tế huyện Ba Bể khám và chữa bệnh cho hơn 69 nghìn lượt người
Bài tiếp theoLàm giàu sau cai nghiện