Ba Bể đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân

Những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn huyện Ba Bể đang đẩy nhanh tiến độ làm đất gieo cấy lúa vụ xuân nhằm đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất./.

 

Ảnh: Người dân xã Địa Linh cày ải  đất sản xuất vụ xuân 2017


Vụ xuân  năm nay, huyện Ba Bể thực hiện gieo cấy 1800 ha lúa .  Để đảm bảo diện tích gieo cấy theo kế hoạch, cùng với công tác chỉ đạo về giống, phân bón, các địa phương cũng vận động người dân chủ động tu sửa nạo vét kênh mương thủy lợi đảm bảo nguồn nước tưới đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân gieo cấy đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống, phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương.  Đến thời điểm này, các địa phương đã cơ bản  gieo mạ xong và tiến hành cày ải đạt trên 80% diện tích, riêng 10 ha lúa xuân sớm ở hai xã Khang Ninh và Nam Mẫu đã geo cấy xong. Vụ Xuân là vụ sản xuất quan trọng trong năm, nếu chậm tiến độ sẽ làm ảnh hưởng đến các vụ kế tiếp, tiềm ẩn nguy cơ giảm năng suất cây trồng do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh. Huyện Ba Bể  đã chỉ đạo các xã, thị trấn, đẩy nhanh tiến độ làm đất và  phấn đấu gieo cấy xong trước  ngày 15/3, đồng thời tăng cường công tác chăm sóc, theo dõi để phòng, chống sâu bệnh trên những diện tích đã cấy.