Ba Bể đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa vụ mùa

Những ngày này, trên khắp các xứ đồng của huyện Ba Bể, bà con nông dân các địa phương đang tích cực cày bừa để gieo cấy lúa vụ mùa theo đúng lịch thời vụ./.

 

Ảnh: Bà con nông dân xã Hà Hiệu gieo cấy lúa vụ mùa


Vụ mùa năm nay,  huyện Ba Bể có kế hoạch gieo cấy 2.450 ha lúa với cơ cấu giống chủ yếu là Bao Thai và một số ít lúa nếp địa phương. Cùng với việc chuẩn bị  các điều kiện như vật tư, phân bón thì công tác thuỷ lợi cũng được chú trọng. Các xã đã phát động chiến dịch ra quân làm thủy lợi, huy động nhân dân nạo vét kênh mương nội đồng, bảo đảm nước tưới tiêu phục vụ sản xuất; tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và phòng trừ sâu bệnh; chỉ đạo nhân dân đẩy nhanh tiến độ làm đất. Với sự chỉ đạo tích cực, các địa phương đã huy động tối đa mọi lực lượng, phương tiện, máy móc tập trung đẩy nhanh tiến độ để gieo cấy lúa vụ mùa đúng khung thời vụ.  Đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo cấy đạt gần 70% diện tích và phấn đấu  đến 31/ 7 sẽ hoàn thành gieo cấy lúa mùa.