Ba Bể: Đẩy nhanh tiến độ điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

Cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, hiện nay huyện Ba Bể đang tập trung đẩy nhanh tiến độ cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016./.

 

Ảnh: Tổ trưởng tổ điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản xã Đồng Phúc kiểm tra lại các phiếu điều tra
 

Trong đợt Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, xã Đồng Phúc thực hiện điều tra 704 hộ gia đình, ở 14 thôn bản. Ông Hoàng Văn Hôn – Chủ Tịch UBND xã Đồng Phúc cho biết: Để thực hiện cuộc tổng điều tra thành công, thu được những thông tin chính xác, phản ánh đúng thực trạng nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn, xã Đồng Phúc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu về ý nghĩa quan trọng của cuộc TĐT, đồng thời trưng tập trưởng, phó các thôn trên địa bàn làm điều tra viên. Ngoài ra xã còn chuẩn bị lực lượng dự bị là cán bộ xã để chủ động bổ xung khi cần thiết. Với đặc thù là xã khó khăn, vì vậy các điều tra viên đều là người địa phương, thông thạo địa bàn và có khả năng thu thập thông tin bằng tiếng dân tộc, từ đó đã đẩy nhanh được tiến độ điều tra trên địa bàn. Đến thời điểm này, công tác thu thập thông tin tại hộ gia đình đã hoàn thành, hiện các tổ trưởng đang tổng hợp, nghiệm thu tại xã.

Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện Ba Bể, toàn huyện sẽ huy động 202 điều tra viên tiến hành điều tra khoảng 11.000 hộ gia đình. Dựa trên kết quả cuộc Tổng điều tra lần này có thể phân tích đánh giá được thực trạng việc sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, xu hướng dịch chuyển, trình độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Đồng thời cũng đánh giá tình hình kết cấu hạ tầng và kinh tế ở nông thôn cũng như điều tra điều kiện sống của người dân. Từ đó giúp cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp có căn cứ thực tế để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn tiếp theo. Nói về tiến độ điều tra ông Hoàng Văn Khiêm – Phó chi cục trưởng chi cục Thống kê, phó ban thường trực ban chỉ đạo tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản huyện Ba Bể cho biết: Đến thời điểm này, loại phiếu số 01 điều tra toàn bộ đã hoàn thành được trên 98%, phiếu số 3 điều tra xã hoàn thành được gần 70% và phiếu số 4 điều tra được 85%. Theo kế hoạch chúng tôi phấn đấu đến hết ngày 30/7 sẽ hoàn thành công tác điều tra, bắt đầu từ ngày mùng 5/8 đến 20/8 sẽ tổ chức nghiệm thu.

Với sự vào cuộc khẩn trương, sự chuẩn bị chu đáo của các cấp Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 sẽ giúp cho việc thu thập thông tin về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn huyện Ba Bể được diễn ra nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời. Góp phần vào sự thành công của cuộc Tổng điều tra cả nước, phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội mà Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra./.