Ba Bể đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh, ngăn chặn xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình

Thời gian qua, trên địa bàn một số tỉnh miền núi phía Bắc trong đó có tỉnh Bắc Kạn, tổ chức Dương Văn Mình chưa được Nhà nước công nhận là tổ chức tôn giáo nhưng đã có những hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo và xây dựng một số “ nhà đòn” trái pháp luật, trái phong tục tập quán truyền thống của dân tộc Mông, xâm hại đến tài sản, vật chất, thời gian lao động gây mất trật tự xã hội, mất đoàn kết nội bộ trong một bộ phận đồng bào. Tại một số thôn bản đồng bào Mông của huyện Ba Bể đã bị ảnh hưởng của tổ chức này chính vì vậy, BCĐ 20 huyện Ba Bể đã có nhièu giải pháp nhằm tuyên truyền đấu tranh, ngăn chặn và xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp này./.

 

Có mặt tại một buổi tuyên truyền của tổ liên ngành huyện Ba Bể thực hiện Nghị quyết số 20 của BTV tỉnh ủy Bắc Kạn về đấu tranh ngăn chặn xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình tại thôn Ngặm Khét xã Cao Thượng. Tại đây, bà con nhân dân trong thôn đã được cung cấp những thông tin cơ bản về tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về đấu tranh xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. 

 

Ảnh: BCĐ Nghị quyết số 20 của huyện Ba Bể tuyên truyền vận động xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình tại thôn Nà Lầu xã Mỹ Phương huyện Ba Bể.


Xác định tổ chức Dương Văn Mình là một tổ chức hoạt động bất hợp pháp, chưa được pháp luật cho phép hoạt động, sự tồn tại của tổ chức này gây ảnh hưởng đến nét đẹp văn hoá truyền thống dân tộc Mông, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, chính sách dân tộc, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương. Trước tình hình đó, huyện  Ba Bể đã thành lập Ban chỉ đạo 20, ban hành quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn toàn huyện, tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền có sự tham gia của các ban, ngành đoàn thể, Bí thư Chi bộ và trưởng các thôn bản, khu dân cư trên địa bàn. Trên cơ sở, chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, các ban, ngành các cấp của huyện đã tập trung phổ biến quán triệt kịp thời đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân, nhằm giúp nhân dân nhận thức rõ về bản chất lừa bịp của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.Tổ chức này xuất hiện, hoạt động từ năm 1990, trái với phong tục, tập quán truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, chia rẽ nội bộ trong các dòng họ, làm ảnh hưởng xấu đến khối đại đoàn kết các dân tộc, an ninh, trật tự tại địa phương. Tại tỉnh Bắc Kạn, trong những năm vừa qua và thời gian gần đây, tại địa bàn một số thôn bản của huyện Pác Nặm, Ngân Sơn, Chợ Mới, Ba Bể đã có một số hộ đồng bào Mông tin theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, có những việc làm trái với văn hóa tín ngưỡng truyền thống của dân tộc mình. Ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương văn Mình đã gây ra tâm lý hoang mang cho bà con nhân dân nhất là đồng bào dân tộc Mông  do đó khi nghe các phần tử xấu xúi giục đồng bào tin và đã làm theo. Điều đó đặt ra nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ chính quyền từ huyện đến cơ sở trong công tác ổn định đời sống cho đồng bào.

Thượng tá Triệu Kim Lai – Phó Trưởng công an huyện Ba Bể cho biết: Thời gian qua trên địa bàn huyện Ba Bể đã có 1 hộ gia đình với 3 nhân khẩu tại xã Cao Thượng tin  theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình và đã có những việc làm và hành động gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh tại địa phương. BCĐ Nghị quyết số 20 của huyện Ba Bể đã vận động tuyên truyền và có những giải pháp nhằm ngăn chặn những nguy cơ gây ảnh hưởng và đến nay không có hộ gia đình nào tin và nghe theo những đối tượng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Để nâng  cao nhận thức cho bà con, huyện Ba Bể sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về các chính sách dân tộc, tôn giáo, đồng thời đầu tư cơ sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật để tạo điều kiện cho đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tiếp cận được những thông tin tiến bộ, phòng chống các luận điệu tuyên truyền mơ hồ, lừa bịp. Tăng cường thu thập thông tin, tài liệu, tiến hành rà soát, đánh giá đúng thực trạng, tình hình, phạm vi ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình,    không để đối tượng có các hoạt động lôi kéo hoặc có các hoạt động gây ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống của bà con trong việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước.