Ba Bể: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Trong những năm gần đây, huyện Ba Bể luôn chú trọng việc tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Qua đó đã góp phần giữ vững, ổn định tình hình AN-TT trên địa bàn; phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng, phát triển KT-XH của huyện nhà.

 

Ảnh: Buổi lễ phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Quảng Khê


Để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đạt hiệu quả, huyện Ba Bể luôn gắn việc xây dựng phong trào với việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đoàn kết toàn dân; Cùng với đó, các cấp, hội đoàn thể trên địa bàn đã gắn công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, số vụ vi phạm về trật tự an toàn xã hội giảm qua các năm, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tính từ năm 2013 đến nay, huyện Ba Bể đã tổ chức phát động xây dựng phong trào tại 194 thôn bản, tiểu khu với trên 11.000 lượt người tham gia, qua phát động nhân dân đã cung cấp được trên 3.400 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an xử lý, điều tra nhiều vụ việc liên quan đến an ninh – trật tự.

Trong thời gian tới huyện Ba Bể sẽ tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đồng thời đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phù hợp với từng vùng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào bảo vệ từ cơ sở; phấn đấu kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông trên địa bàn.