Ba Bể đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc

Phát huy lợi thế về diện tích đất đồi rừng, tận dụng phụ phẩm từ nông nghiệp, những năm gần đây, huyện Ba Bể đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc, góp phần xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện cuộc sống cho người dân./.

 

Ảnh: Ba Bể phát triển đàn gia súc


Cùng với việc tăng đàn bằng việc sinh sản tự nhiên, những năm qua, huyện Ba Bể còn được thụ hưởng các chương trình, dự án đầu tư cho chăn nuôi như Chương trình Nghị quyết 30a của CP, các chương trình dự án hỗ trợ giống bò cho hộ nghèo… . Hiện nay, tổng đàn gia súc của huyện Ba Bể có trên 45.000 con, số lượng đàn trâu, bò hiện có đảm bảo sức kéo, sức thồ và cung cấp nguồn phân bón cho sản xuất nông nghiệp đồng thời đây là hàng hóa có giá trị cao của nhân dân. Thấy rõ lợi ích từ việc chăn nuôi gia súc, nhân dân các địa phương đang tích cực đầu tư để đảm bảo cho việc chăn nuôi đại gia súc phát triển và đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong đó, việc đảm bảo nguồn thức ăn, tiêm phòng vác xin để phòng chống dịch bệnh cho trâu, bò… được bà con chú trọng. Nhờ vậy mà đàn gia súc khỏe mạnh, sinh sản nhanh, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn.  Để đẩy mạnh việc phát triển đàn gia súc trong những năm tiếp theo, huyện  Ba Bể sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hin chính sách phát triển chăn nuôi đại gia súc, hướng dẫn tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn để xây dựng chuồng trại, mua trâu, bò giống; đẩy mạnh việc chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng cỏ cho các hộ chăn nuôi. Đồng thời, phấn đấu tăng đàn đại gia súc nhằm phát triển ngành chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập của người dân.