Ba Bể: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được huyện Ba Bể quan tâm, chú trọng. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện và xây dựng chương trình hành động nghiêm túc và đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 

Ảnh: lớp quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 10 và chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 cho cán bộ, đảng viên

 

Tính từ năm 2010 đến nay, huyện Ba Bể đã mở được 340 lớp triển khai Nghị quyết với trên 29.000 lượt người tham dự. Bên cạnh việc triển khai các chỉ thị, Nghị quyết, huyện Ba Bể còn chú trọng tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ viên cơ sở và tập huấn công tác hội cho cán bộ các hội, đoàn thể. Kết quả đã mở được 30 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng với trên 1.700 học viên, 13 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp với 887 học viên, 11 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ viên cơ sở và 30 lớp tập huấn cho cán bộ các hội, đoàn thể. Ngoài ra huyện Ba Bể cũng phối hợp với Trường chính trị tỉnh tổ chức mở được 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính cho cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn, 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước … Qua đó đã góp phần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời giúp cán bộ, đảng viên luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng và sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhân dân phấn khởi, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tham gia tích cực vào các phong trào của địa phương.

 

Bài trướcNăm 2015: Huyện Ba Bể phấn đấu cấp 15.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bài tiếp theoBa Bể: 19 giáo viên bậc THCS được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2014 – 2015