Ba Bể: Đẩy mạnh bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Trong những năm qua huyện Ba Bể đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.

 

Ảnh: Bê tông hóa tuyến đường Nà Kiêng – Nà Mằm xã Khang Ninh


Xác định làm đường giao thông nông thôn là một trong những yếu tố quyết định để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, là cơ sở để thực hiện các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huyện Ba Bể đã tập trung xây dựng các tuyến đường liên thôn. Tính riêng từ năm 2010 đến nay huyện Ba Bể đã đầu tư mở mới và bê tông hóa được 83 tuyến đường giao thông nông thôn và đường sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa của người dân, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của huyện, đồng thời từng bước hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.