Ba Bể: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa và làm mới trên 80 tuyến đường giao thông nông thôn

Theo số liệu báo cáo của UBND huyện, trong 5 năm từ năm 2010 đến năm 2015 huyện Ba Bể đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa và làm mới được trên 80 tuyến đường giao thông nông thôn và đường sản xuất đạt trên 280% chỉ tiêu Nghị quyết.

 

Ảnh: Nhiều tuyến đường được bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, thông thương trao đổi hàng hóa của người dân


Trong đó bê tông được 54 tuyến đường với tổng chiều dài trên 58 km, mở nền 28 tuyến với tổng chiều dài trên 34 km. Ngoài ra từ các nguồn vốn đầu tư huyện Ba Bể còn xây dựng được 08 cầu các loại; cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới được 97 công trình thủy lợi, với tổng chiều dài trên 47 km … Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi trong thông thương hàng hóa thúc đẩy phát triển sản xuất nâng cao mức sống người dân và làm thay đổi diện mạo nông thôn. Trong năm 2015 và những năm tiếp theo huyện Ba Bể sẽ tiếp tục huy động các nguồn vốn của Nhà nước để đầu tư nâng cấp, sửa chữa và làm mới các tuyến đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi tại các địa phương trên địa bàn nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển./.