Ba Bể: Đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng Công trình: Sân, đường nội bộ, vườn hoa cây cảnh, đài phun nước tại Trụ sở hợp khối các cơ quan huyện

Tháng 2/2015, từ nguồn kết dư của huyện, UBND huyện Ba Bể đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng Công trình: Sân, đường nội bộ, vườn hoa cây cảnh, đài phun nước tại Trụ sở hợp khối các cơ quan huyện Ba Bể./.

 


Ảnh: Công trình Sân, đường nội bộ, vườn hoa cây cảnh, đài phun nước tại Trụ sở hợp khối các cơ quan huyện Ba Bê đang được xây dựng


Công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư; Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long (địa chỉ Tổ 8 Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) chịu trách nhiệm thi công. Công trình Sân, đường nội bộ, vườn hoa cây cảnh, đài phun nước tại Trụ sở hợp khối các cơ quan huyện Ba Bể được đầu tư xây dựng sẽ từng bước hoàn thiện các tiêu chí, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng và chỉnh trang khu làm việc của cán bộ công chức các cơ quan huyện; đồng thời kết nối với một số hạng mục công trình khác để hình thành kiến trúc cảnh quan, không gian hợp lý, tạo điểm nhấn trong không gian hài hòa trong khuôn viên Trụ sở họp khối, góp phần xây dựng huyện Ba Bể xanh, sạch đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.  

Theo kế hoạch công trình sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng cuối tháng 6/2015/.