Ba Bể: Đánh giá mô hình cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước

Huyện Ba Bể vừa tổ chức hội thảo tổng kết đánh giá mô hình cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước tại xã Yến Dương và Bành Trạch trong vụ xuân 2017./.

Các đại biểu tham quan mô hình tại xã Bành Trạch

Mô hình được triển khai tại hai xã Yến Dương và Bành Trạch trên diện tích 50ha với 298 hộ tham gia. Người dân sử dụng các giống lúa thuần là khang dân và Q.ưu 6… Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% về chế phẩm vi sinh, phân lân nung chảy, phân kali và thuốc bảo vệ thực vật, được hướng dẫn kỹ thuật ủ phân vi sinh, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh…Qua đánh giá, mô hình phù hợp với khả năng, điều kiện thâm canh của người dân địa phương. Năng suất trung bình đạt 60tạ/ha, tăng hơn 5tạ/ha so với mục tiêu của mô hình đưa ra; đặc biệt qua thực hiện mô hình đã giúp người dân hai địa phương xác định được vị trí và tầm quan trọng của việc sử dụng phân vi sinh tiếp cận với ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất; biết sản xuất được phân hữu cơ vi sinh ngay tại hộ gia đình để góp phần cải tạo tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm đồng thời giúp nông dân tiết kiệm được chi phí trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường canh tác.