Ba Bể cung ứng hơn 26 tấn phân bón thực hiện mô hình cải tạo đất trồng lúa

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Ba Bể vừa tổ chức cấp hơn 26 tấn phân bón thực hiện mô hình cải tạo đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong đó: hơn 20 tấn phân lân, 6 tấn kali, 1.200 gói men vi sinh. Vụ mùa năm 2021 huyện Ba Bể triển khai thực hiện mô hình cải tạo đất trồng lúa theo Nghị địnhs ố 35/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại 03 xã Quảng Khê, Phúc Lộc, Yến Dương với diện tích 40 ha, gồm 298 hộ tham gia. Khi tham gia mô hình người dân được hỗ trợ 70% phân bón, 100% men vi sinh. Để mô hình triển khai đạt hiệu quả, cơ quan chuyên môn đã phối hợp tổ chức tập huấn quy trình cải tạo đất cho các hộ tham gia mô hình.

Ảnh: Người dân thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương được cấp phân bón thực hiện mô hình cải tạo đất trồng lúa Nếp Tài.

Việc triển khai thực hiện mô hình sẽ giúp tăng độ phì nhiêu của đất, cây sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, tăng năng suất cây trồng. Đồng thời giúp người dân giảm bớt nỗi lo về chi phí mua vật tư phân bón, yên tâm sản xuất.

Hoàng Chúc