Ba Bể có trên 90km kênh mương được cứng hóa

Xác định kiên cố hóa kênh mương là tiêu chí quan trọng trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, huyện Ba Bể đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư, ưu tiên huy động các nguồn vốn như 30A, 135… để phân bổ cho các địa phương thực hiện. Nhờ vậy, đến nay, hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện từng bước được kiên cố hóa đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn./.

 

Ảnh: Tuyến kênh mương thôn Khuổi Luổm vừa được đầu tư xây dựng năm 2015.


Theo thống kê của ngành chuyên môn, hiện nay huyện Ba Bể có khoảng trên 400 km kênh mương nội đồng trong đó đã có khoảng 90 km kênh mương được cứng hóa. Việc thực hiện kiên cố hóa các tuyến kênh mương nội đồng gắn với xây dựng nông thôn mới tại các địa phương đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Nhờ hệ thống kênh mương được xây dựng kiên cố đã góp phần tăng hiệu quả tưới tiêu của các công trình thủy lợi, giảm chi phí nạo vét kênh mương hàng năm, tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, nhiều công trình cũng được địa phương quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa, nhờ vậy, năng suất lúa và các loại cây trồng trên địa bàn huyện nhiều năm trở lại đây tăng khá cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của bà con nông dân.