Ba Bể có 44 điểm di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Ba Bể đã tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng, phân loại, lập danh sách các điểm di tích hiện có trên địa bàn.

Theo đó, huyện đã lập danh sách, kiểm kê 44 điểm di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh. Trong đó, Hồ Ba Bể được công nhận danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia đặc biệt; 14 điểm di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh được công nhận cấp tỉnh và 29 điểm chưa được công nhận. Trên cơ sở danh sách kiểm kê, huyện tiếp tục đề nghị ngành chức năng tỉnh thẩm định, công nhận và xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định.

Ảnh: Lễ đón nhận bằng xếp hạng cấp tỉnh di tích lịch sử Cốc Lùng thôn Bản Hon, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể (là nơi Bác Hồ dừng chân trong hành trình từ Pác Bó đến Tân Trào để lãnh đạo Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng Tháng 8-1945).

Việc kiểm kê, công nhận khu di tích nhằm phục vụ cho việc hoạch định chính sách quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn. Ngoài ra, huyện Ba Bể đẩy mạnh việc sưu tầm loại hình di sản văn hóa phi vật thể như: Nghệ thuật hát then, đàn tính, nghệ thuật hát đám cưới, nghệ thuật hát lượn cọi, lượn phong slư, lượn nàng ới…đồng thời nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trái phép trong khu vực di tích đã được khoanh vùng bảo vệ, thực hiện đúng chức năng quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh theo đúng quy định hiện hành của pháp luật./.

Hoàng Chúc (Ba Bể).

 

Bài trướcBa Bể: Khai giảng lớp truyền dạy “Nghệ thuật thêu hoa văn trang phục truyền thống của dân tộc Dao”
Bài tiếp theoGương nông dân điển hình làm kinh tế giỏi ở huyện Ba Bể