Ba Bể có 14 xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế

Trong những năm qua, công tác xây dựng xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành huyện Ba Bể quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở tiếp tục được hoàn thiện, công tác bảo vệ và nâng cao chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm xây dựng vì vậy đến nay toàn huyện đã có 14 xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế./.

 

Ảnh: Cán bộ, y bác sỹ Trạm y tế Bành Trạch khám chữa bệnh cho nhân dân.

 

 

Để đạt kết quả trên, huyện Ba Bể đã tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Ngoài ra, cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương cũng đã tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách của tỉnh và huyện để thu hút, đào tạo đội ngũ cán bộ y, bác sĩ… nên mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn ngày một phát triển, năng lực chuyên môn của cán bộ từng bước được nâng cao, tạo điều kiện tốt nhất để người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu  tại tuyến y tế cơ sở. Năm 2016 này, huyện Ba Bể phấn đấu sẽ có thêm trạm y tế xã Nam Mẫu đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020.