Ba Bể có 10 nhà bia cấp xã ghi tên Liệt sỹ

Trong những năm qua từ nguồn hỗ trợ của nhà nước và nguồn xã hội hóa, huyện Ba Bể có 10 xã xây dựng được Nhà bia ghi tên Liệt sỹ./.

Đoàn thanh niên tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Hà Hiệu.

Các xã xây dựng được Nhà bia ghi tên Liệt sỹ bao gồm: Địa Linh, Chu Hương, Mỹ Phương, Hà Hiệu, Đồng Phúc, Quảng Khê, Hoàng Trĩ, Cao Trĩ, Khang Ninh, Thượng Giáo. Việc xây dựng  Nhà bia ghi tên Liệt sỹ thể hiện đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”, tri ân, lưu danh những người con kiên trung của quê hương đã anh dũng chiến đấu, hi sinh trong các cuộc kháng chiến giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Trong thời gian tới, các xã còn lại của huyện Ba Bể sẽ tiếp tục huy động các nguồn vốn, cùng với sự đóng góp của người dân để xây dựng Nhà bia, tạo điều kiện cho nhân dân đến thăm viếng trong các dịp lễ tết, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.