Ba Bể chú trọng chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016

Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016), các cấp ngành huyện Ba Bể đã và đang chú trọng chỉ đạo các khu dân cư trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc năm 2016./.

 

Ảnh: Ngày hội đại đoàn kết dân tộc thôn Nà Khuổi xã Thượng Giáo năm 2015.


Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc là dịp để nhân dân các dân tộc trong huyện có dịp gặp gỡ và cùng nhìn nhận, đánh giá những kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” qua 1 năm từ đó biểu dương, khen thưởng những tập thể, các hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”, các cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện các cuộc vận động đồng thời việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, ra sức thực hiện các mục tiêu KT-XH, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Để tổ chức chu đáo cả về phần lễ và phần hội, MTTQ huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận các xã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể ở cơ sở và 206 thôn bản trên địa bàn huyện xây dựng nội dung, đánh giá sát thực tế, đúng những kết quả đã đạt được trong việc phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, văn hoá, văn minh và đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp của mỗi địa bàn dân cư trong thời gian tới. Đến nay ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các xã , thị trấn đang tích cực chỉ đạo hướng dẫn các thôn bản khu dân cư trên địa bàn chuẩn bị  chu đáo để tổ chức thành công ngày hội ý nghĩa này.