Ba Bể chi trả trên 2,4 tỷ đồng chế độ trợ cấp theo Quyết định 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/6, Ban Chỉ huy quân sự huyện Ba Bể đã tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần cho 25 trường hợp thuộc diện được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62 ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trên địa bàn huyện./.

 

Ảnh: Các đối tượng chính sách nhận tiền chi trả tại Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể

 

 

Được biết đây là đợt thứ 6 Ban Chỉ huy quân sự huyện Ba Bể tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần cho các đối tượng theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số tiền chi trả cho 25 trường hợp thuộc diện hưởng đợt này là 80 triệu đồng. Như vậy, sau 6 đợt chi trả , huyện Ba Bể đã có gần 600 trường hợp được chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng. Việc chi trả trợ cấp đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các đối tượng chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.