Ba Bể cấp phát trên 90.000 cuốn báo, tạp chí cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn, từ đầu năm đến nay, huyện Ba Bể đã triển khai cấp trên 90.000 đầu báo, tạp chí đến đồng bào DTTS tại 16 xã thị trấn trên địa bàn./.

 

 

Ảnh: Người dân vùng cao huyện Ba Bể được tiếp cận thông tin qua các ấn phẩm, báo, tạp chí


Các ấn phẩm, báo, tạp chí được cấp đến vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống như: báo Tin Tức, báo phụ nữ, báo ảnh Dân tộc và Miền núi, báo Nông thôn ngày nay, báo Văn hóa và các chuyên đề, tạp chí liên quan đến cộng đồng dân tộc thiểu số như: Tạp chí pháp luật, Tạp chí Dân số và cuộc sống… Việc cấp phát các ấn phẩm báo, tạp chí đến đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ba Bể đã góp phần chuyển tải được những chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội đến vùng dân tộc thiểu số, đồng thời giúp đồng bào học hỏi và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện các mô hình kinh tế trang trại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng năng suất, góp phần nâng cao chất lượng đời sống.