Ba Bể cấp phát trên 26 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho người dân

Thực hiện chủ trương không để dân đói trong mùa giáp hạt, huyện Ba Bể vừa tiến hành cấp 26.415 kg gạo cứu đói giáp hạt cho người dân ở các xã trong huyện./.

 Xã Thượng Giáo cấp gạo cứu đói giáp hạt cho người dân

Đợt giáp hạt này huyện Ba Bể có 485 hộ với 1761 nhân khẩu được hỗ trợ gạo cứu đói với định mức15kg/ 1 nhân khẩu trong thời gian 1 tháng. Ngay sau khi số gạo chuyển đến địa phương, Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện Ba Bể đã phối hợp với UBND các xã thực hiện cấp phát ngay cho người dân. Việc cấp phát được chính quyền địa phương triển khai thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo công khai minh bạch và đúng đối tượng. Đây là một  trong những việc làm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến đồng bào vùng sâu vùng xa còn khó khăn, động viên, khích lệ và giúp các hộ có nguy cơ thiếu lương thực trong dịp giáp hạt phần nào giảm bớt khó khăn trong những ngày chờ vụ thu hoạch mới.