Ba Bể: Cấp hơn 300 nghìn cây giống phục vụ trồng rừng năm 2014

Năm 2014, huyện Ba Bể được giao trồng mới 1.600ha rừng, trong đó Vườn quốc gia Ba Bể là 297 ha và Lâm trường huyện là 1.303 ha. Hiện các vườn ươm trên địa bàn huyện đã cấp được hơn 300 nghìn cây giống cho bà con nông dân để trồng rừng theo kế hoạch.

 

 

Để hoàn thành trồng mới 1.600 ha rừng theo kế hoạch, hiện Ban quản lý dự án trồng rừng huyện Ba Bể đang tích cực phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tham gia trồng rừng như đã đăng ký. Đồng thời chỉ đạo các vườn ươm cấp phát đủ cây giống để bà con trồng rừng và chủ động hướng dẫn cho người dân cách trồng, chăm sóc cây sau khi trồng để đảm bảo chất lượng và tỷ lệ cây sống đạt cao.

Theo số liệu báo cáo của ngành chuyên môn, tính đến thời điểm này toàn huyện đã cấp được hơn 300 nghìn cây giống chủ yếu là cây xoan và cây mỡ. Hiện bà con nhân dân đã tiến hành trồng được hơn 120 ha, chủ yếu là rừng tập trung và rừng phân tán, toàn huyện phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2014 trước ngày 30/6.

       

Bài trướcBa Bể: Tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2014
Bài tiếp theoBa Bể: Đẩy mạnh công tác chăm sóc và bảo vệ rừng trồng